NotíciesEl passat 19 de març de 2021, novament, el comitè tècnic (COTEC) del projecte SAPYRA es va reunir telemàticament amb l’objectiu de fer un repàs sobre els últims detalls del projecte.

NotíciesEl passat 19 de març de 2021, novament, el comitè tècnic (COTEC) del projecte SAPYRA es va reunir telemàticament amb l’objectiu de fer un repàs sobre els últims detalls del projecte.

Categoria : Notícies

En aquesta reunió es va fer un exhaustiu repàs sobre l’última etapa del projecte SAPYRA.

Al llarg dels mesos en què s’ha estès el projecte, que parteix des del 2017, les diferents actuacions realitzades han avançat de manera satisfactòria, sense enfrontar-se a importants contratemps.
Ara bé, cal tenir en compte que els treballs en els corredors només han pogut avançar durant els mesos en què les condicions climatològiques ho han permès, és a dir de maig a novembre, de manera que la resta de mesos de l’any ha estat impossible treballar a causa del mantell nival.

Si dividíssim el projecte SAPYRA en fases, pel que fa a tipus d’intervenció, podríem crear dos grans blocs. El primer bloc seria aquell que contempla la instal·lació de sistemes per “retenir” les allaus, mentre que el segon bloc seria el d’”instrumentació” és a dir el d’implementació de sistemes d’”avís i control”.

A la reunió del COTEC que ara ens pertoca, justament el tema principal va ser la implementació de la instrumentació PLRA.

Els dies 8 i 9 d’octubre els tècnics responsables de la instal·lació de la instrumentació PLRA van procedir a la instal·lació de les càmeres per H2-H3 i durant la reunió es va presentar la interfície que es mostra a continuació:

 

 

També et pot interessar