Qu’est-ce que le CEREMA?

El CEREMA és el Centre d’Estudis i Experiència en Riscos, Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme. El CEREMA és expert tècnic i científic en suport de la definició, de la implementació i de la avaluació de les polítiques públiques. El CEREMA treballa sota la supervisió de la Fundació Ministeri de Desenvolupament Sostenible, Urbanisme i Transport. A més, representants de les autoritats locals es troben a la junta directiva del CEREMA. El CEREMA connecta les necessitats i les polítiques del govern central, de les oficines de govern descentralitzades, de les autoritats locals i de tots aquells que contribueixen a implementar polítiques locals.

El CEREMA opera en 9 camps diferenciats:

-Planificació, desenvolupament i igualtat de les regions

-Benestar i reducció de contaminacions

-Estratègies urbanes

-Mobilitat i transport

-Transició energètica i canvi climàtic

-Gestió, optimització, modernització i disseny d’infraestructures

-Gestió de recursos naturals i del medi ambient

-Habitatges i edificis

-Prevenció de riscos

 

Entre les principals activitats del CEREMA cal destacar:

 • Innovació i Recerca
 • Metodologia i assistència a les autoritats contractants
 • Difusió del coneixement
 • Estudis tècnics i observació de territoris
 • Estandardització i certificació
 • Enginyeria

 

Del CEREMA podem remarcar algunes xifres:

 • 3 departaments tècnics
 • 8 direccions territorials
 • 3100 treballadors
 • 220 experts nacionals i internacionals
 • 29 ubicacions a França
 • 17 laboratoris
 • 4 centres de proves
 • Col·leccions i publicacions de renom