NotíciesMés enllà de la seguretat

NotíciesMés enllà de la seguretat

Categoria : Notícies

SAPYRA és un projecte l’objectiu principal del qual ha estat el de gestionar el risc d’allaus per millorar l’accés als Pirineus entre França i Andorra.

No obstant això, al llarg de tot el seu desenvolupament, des de l’any 2017 i fins a l’actualitat, ha vetllat en tot moment pel medi ambient.

Es tracta d’un projecte que ha inclòs diverses accions, d’una banda, s’han instal·lat diversos equips amb l’objectiu de reduir el risc d’allaus, i d’altra banda s’han dut a terme accions amb l’objectiu de millorar la previsió localitzada del risc d’allaus.

Òbviament els diferents treballs duts a terme, com qualsevol intervenció en el medi natural, eren susceptibles de comprometre al medi ambient, però el projecte SAPYRA, des d’una òptica proactiva, s’ha esforçat a aplicar, en tot moment, un pla de gestió mediambiental, fruit d’un estudi ambiental molt concret.

En aquest sentit el projecte SAPYRA ha estat un projecte compromès amb el medi ambient i per això, a l’hora d’executar els treballs s’han tingut en compte els següents aspectes.

Les principals directrius del pla de gestió ambiental s’han fonamentat en preservar el benestar de les espècies protegides.

Per això, entre altres mesures, s’ha realitzat la planificació de les intervencions en funció de les espècies localitzades en cada punt en concret.

També s’han segellat les parts superiors dels pals per evitar que els animals més petits poguessin quedar atrapats.

En tot moment s’han respectat les zones verdes i un expert naturalista ha estat present de manera habitual en el conjunt de les obres realitzades.

La presència d’aquesta figura ha servit per sensibilitzar al personal de l’obra i per realitzar informes periòdics sobre la correcta aplicació del pla de gestió mediambiental.

En definitiva, el projecte SAPYRA, ha estat capaç de millorar la seguretat de les carreteres a la vegada que ha respectat l’entorn natural.

 

També et pot interessar