NotíciesEl passat 26 d’octubre
van finalitzar els treballs a l’H4

NotíciesEl passat 26 d’octubre
van finalitzar els treballs a l’H4

Categoria : Notícies

Els treballs d’instal·lació de les xarxes d’allaus al corredor d’allaus H4 es donen per finalitzats, segons el cronograma de treball previst.

Els treballs de muntatge al corredor H4 van iniciar-se al juny de 2018 i s’han donat per finalitzats el 26 d’octubre d’aquest mateix any, juntament coincidint amb l’arribada de les primeres nevades. La feina ha evolucionat segons els timings previstos i amb un equip d’unes 18 persones entre tècnics i operaris que han treballat en condicions difícils (altitud, desnivell, condicions climatològiques…). S’han muntat un total de 46 línies de xarxes, un total de 1014 ml. Durant l’estiu 2019 només quedarà realitzar alguns detalls com per exemple: acabar de pintar els caps d’ancoratge i col·locar plaques amb la numeració de les obres.

Entre el tipus d’instal·lació podem diferenciar entre rastrells i xarxes que s’han instal·lat en funció de les característiques i condicions del terreny.

El corredor H4 és l’obra més important del projecte SAPYRA per nivell de risc que comportava la zona, en quant a risc d’allaus, així com per la magnitud de la intervenció a realitzar. Els treballs realitzats al corredor H4 suposen 1.154.493 €, dels 4.336.614 € destinats al projecte.

No obstant, des del passat mes d’agost també s’estan instal·lant rastrells
als corredors Pe9 (Porté Puymorens) i Pa13 (Porta), on s’instal·len prop de 400 ml.
Es preveu continuar amb aquests treballs, si les condicions climatològiques ho permeten, fins al desembre.

A partir de juny de 2019, o tan aviat com la neu es fongui, s’iniciaran els treballs a l’H19, H20, H22 i Pe31, Coincidint amb aquest moment també es col·locaran els equipaments d’instrumentació i detectors d’allaus

També et pot interessar