Què és
Sapyra?

El projecte SAPYRA té per objectiu millorar la seguretat dels accessos pirinencs a Andorra davant el risc d’allaus.

Tots els hiverns, els itineraris pirinencs estan subjectes a talls per motiu de d’allaus o de risc d’allaus. El canvi climàtic es tradueix a les nostres regions en un augment del nombre d’esdeveniments extrems, i per tant, amb l’augment d’episodis amb nevades més abundants. En un moment en què els intercanvis nacionals i internacionals prenen cada vegada més importància en la nostra societat, aquests canvis climàtics són un veritable fre a la vida dels habitants de les nostres regions i al desenvolupament econòmic de la zona de la CTP.

SAPYRA permetrà, mitjançant la realització d’infraestructures de protecció i instrumentalització per a la prevenció del risc d’allaus, reduir sensiblement el nombre de dies i d’hores de tancament dels eixos viaris afectats. França i Andorra estan directament afectades per aquests perills i per aquests tancaments. Per això és necessari treballar en un projecte conjunt transfronterer per tractar aquest problema i resoldre-ho en part. D’una banda, els equipaments permetran reduir el risc; d’altra banda, els estudis i els dispositius de gestió que d’ells resultaran permetran desenvolupar la informació i la cooperació transfronterera, tant durant el projecte com a la seva fi, per avançar cap a solucions perennes.

Una
millora
notable

Durant l’època hivernal, els itineraris pirenaics estan subjectes a talls de carretera degut al risc d’allaus. Aquest canvi climàtic suposa un gran obstacle per la vida dels habitants de les regions pirenaiques i per al desenvolupament econòmic de la zona de la CTP. Gràcies al Projecte SAPYRA es podrà reduir de manera considerable el nombre de dies de tancament dels eixos viaris afectats. França i Andorra són els principals afectats d’aquests tall viaris.

El projecte SAPYRA està inclòs en el Programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya – Franca – Andorra (POCTEFA) 2014-2020